(עדכון עיצוב לכותרות)
שורה 1: שורה 1:
 
<noinclude>דף זה כולל הנחיות CSS לעיצוב עבור {{תב|דף נחיתה}} ומוטמע באמצעות {{תב|דף נחיתה/הקדמה}}.</noinclude><includeonly><style>
 
<noinclude>דף זה כולל הנחיות CSS לעיצוב עבור {{תב|דף נחיתה}} ומוטמע באמצעות {{תב|דף נחיתה/הקדמה}}.</noinclude><includeonly><style>
 
 
.rights-list-item {
 
.rights-list-item {
 
     display: table;
 
     display: table;
שורה 23: שורה 22:
 
     line-height: 1;
 
     line-height: 1;
 
}
 
}
 
 
.rights-list-number {
 
.rights-list-number {
 
     font-size: 4em;
 
     font-size: 4em;
 
}
 
}
 
 
.rights-list-item a {
 
.rights-list-item a {
 
     text-decoration: none !important;
 
     text-decoration: none !important;
 
     color: inherit;
 
     color: inherit;
 +
}
 +
.rights-list-title {
 +
    color: #2C5B86;
 +
    font-weight: bold;
 
}
 
}
 
.rights-list-text {
 
.rights-list-text {

גרסה מ־01:29, 22 בינואר 2019

דף זה כולל הנחיות CSS לעיצוב עבור {{דף נחיתה}} ומוטמע באמצעות {{דף נחיתה/הקדמה}}.