שורה 1: שורה 1:
<iframe width="800" height="410" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/15I20TaK93gOJCq7gJtREhYsnApGaW0Mm/page/QsZIB" frameborder="0" style="border: 0; max-width: 100%;" allowfullscreen></iframe>
+
<iframe width="800" height="420" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/15I20TaK93gOJCq7gJtREhYsnApGaW0Mm/page/QsZIB" frameborder="0" style="border: 0; max-width: 100%;" allowfullscreen></iframe>

גרסה אחרונה מ־21:00, 15 במרץ 2020

<iframe width="800" height="420" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/15I20TaK93gOJCq7gJtREhYsnApGaW0Mm/page/QsZIB" frameborder="0" style="border: 0; max-width: 100%;" allowfullscreen></iframe>