המוסד לבטיחות וגיהות (גורם ממשל)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

המוסד לבטיחות ולגיהות הוא תאגיד ציבורי ללא כוונות רווח, שהוקם מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
פרטים
SAFETY.jpg
אתר אינטרנט: אתר המוסד לבטיחות וגיהות
דוא"ל: info@osh.org.il
כתובת רשמית: רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, ת"א 61010
טלפון: 03-5266444
פקס: 03-5266457

תפקיד

תפקידי המוסד לבטיחות וגיהות והמטרות שהוא הציב לעצמו הם קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה וצמצום מספר הנפגעים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע.

נושאים וזכויות

הרחבות

ארגוני סיוע