הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (ארגון)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פועלת מתוקף החלטות הממשלה לעידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים.
הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים.
שירותי הסיוע של הסוכנות ניתנים באמצעות מערך סניפי המעוף ברחבי הארץ.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:asakim@economy.gov.il
כתובת:רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:1800-800-622
פקס:02-6662884
שנת הקמה:2009

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות