התאמות לבעלי לקויות למידה בבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


נבחן בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, שהוא בעל לקות למידה כלשהי, העשויה להקשות עליו להיבחן בתנאים רגילים, עשוי להיות זכאי להקלות או להתאמות בתנאי הבחינה
ניתן לשלוח את הבקשה להקלות גם לפני הבקשה לעצם ההשתתפות בבחינה

בחינות ההסמכה בלשכת עורכי הדין מתקיימות בשני מועדים בשנה, באפריל-מאי או באוקטובר-נובמבר.

  • נבחן בעל לקות למידה כלשהי, העשויה להקשות עליו להיבחן בתנאים רגילים, יוכל לממש את זכותו בביצוע הבחינה בתנאים מותאמים.

מי זכאי?

  • אדם בעל תואר ראשון במשפטים שהשלים את תקופת ההתמחות ועומד לפני בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, ובידו אבחון המצביע על לקות למידה.

תהליך מימוש הזכות

  • את האבחון הדידקטי ניתן לבצע אך ורק ב"אגודת ניצן".
  • יש להכין בקשה מנומקת לקיום בחינה בתנאים מיוחדים, ולפרט את התנאים המיוחדים המבוקשים.
  • במידה שהנבחן קיבל התאמות מסוימות בזמן לימודי המשפטים, עליו לצרף את תנאי ההיבחנות שם, בנוסף לאבחון שתואר בסעיף הקודם.
  • את הבקשה לקיום הבחינה המותאמת רצוי לשלוח כמה שיותר מוקדם, גם ללא צירוף הבקשה הרשמית להיבחן (אותה ניתן לצרף לאחר מכן).
  • את הבקשה לקיום בחינה בתנאים מיוחדים יש לשלוח לכתובת: מזכירות לשכת עורכי הדין, רח' שופן 1, ירושלים, 92190. טלפון: 5411200–02

ההתאמות הניתנות

  • ועדה של לשכת עורכי הדין בוחנת כל בקשה, ובמידה של זכאות, מאפשרת הועדה התאמות המותאמות למגבלה.

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים