חובת ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות (בג"צ הדירקטוריונים) (פסק דין)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חובה לתת ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
הייצוג ההולם צריך להיבחן על-פי מבחן התוצאה

פרטי פסק הדין

שם התיק:
בגץ 453/94 שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל
ערכאה:
בג"צ
שופטים:
א. מצא, י. קדמי, י. זמיר
מס' תיק:
בגץ 453/94
תאריך:
01.11.1994

העובדות

  • שדולת הנשים בישראל עתרה לבג“צ בעקבות מינוי חבר חדש למועצת רשות הנמלים והרכבות ומינוי שני דירקטורים חדשים לדירקטוריון של בתי הזיקוק לנפט בע“מ.
  • שלושת המינויים היו של גברים, שתי המועצות הנוגעות בדבר היו מורכבות מגברים בלבד, וערב המינויים לא הייתה בהן ולו אישה אחת.

החלטת בית הדין

  • בפסק הדין נקבעה לראשונה חובת הייצוג ההולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.
  • כמו כן, נקבע על ידי בג“צ כי בחינת הייצוג ההולם תיעשה על פי מבחן התוצאה ואין די בכוונה טובה או בחיפוש פורמלי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.