חוק הפיקוח על המעונות (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוק הפיקוח על המעונות קובע את התנאים הדרושים ממוסד המשמש למגורים או לטיפול בזקנים, ילדים, לוקים בשכלם ומכורים לסמים.

החוק מתייחס הן לתנאים פיזיים, כגון: ציוד, חימום, חדר שירותים וחדר שינה והן לתנאי הטיפול הרפואי והחברתי בדייר.

החוק הנו חוק מסגרת, כלומר הוא מתיחס לנושא המעונות באופן כללי ואינו מפרט את הדרישות הספציפיות מהמעונות. דרישות אלו מפורטות בתקנות הפיקוח על המעונות שנקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.

בנוסף, נקבעו תקנות כח אדם המגדירות את ההכשרה הנדרשת ואת תקני התעסוקה של עובדי המוסדות השונים וקובעות כי מנהלי המוסדות צריכים לעבור קורס ניהול בתי אבות.

שר העבודה והרווחה רשאי לבטל את רשיונו של מוסד ולהורות על סגירתו אם מנהל המוסד מפר חוק זה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

חקיקה ונהלים

נושאים וזכויות

פסקי דין