עובד עצמאי (לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי) (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הגדרת מבוטח כעצמאי משפיעה על גובה דמי הביטוח הלאומי ועל דרך תשלומם
  • חוק הביטוח הלאומי רואה באדם "עובד עצמאי" אם הוא אינו שכיר ובנוסף הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  3. הוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

חקיקה ונהלים