עזרה סיעודית לניצולי שואה מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד זכאים לתוספת של שעות סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
תוספת שעות הסיעוד עומדת על 9 שעות סיעוד שבועיות
החל מיום 01.01.2015 ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף מטעם ועידת התביעות
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים השוהים במוסד סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את טופס הבקשה לשעות סיעוד בעברית ובאנגלית ולהגישם, חתום על-ידי הפונה, אל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. במידה שהפונה לא יכול לחתום, יחתום אפוטרופוס או בן משפחה בתוספת הסבר.
 • פונים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים |(שר"מ) או לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון , מתבקשים למלא גם את טופס הצהרת הכנסות.
 • אין להגיש טפסים ישנים, אלא רק את טופס הבקשה המעודכן (עדכון אחרון - אוגוסט 2016).
 • יש לציין בטופס הבקשה אם המבקש ערירי (במקרה שאין ילדים או שכל הילדים מתגוררים בחו"ל).
 • יש לציין בטופס הבקשה האם בן/בת הזוג מקבל/ת מהקרן לרווחה לנפגעי השואה 9 שעות סיעוד שבועיות.
 • חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 1. צילום קריא של תעודת הזהות או תמצית רישום האוכלוסין.
 2. אישורים על הפיצויים שהפונה מקבל בגין הקורות אותו בתקופת השואה כגון:
 3. אישור ממוחשב וחתום מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את שם המבקש (למקבלי גמלת סיעוד/קצבת שר"מ), או אישור ממשרד הביטחון למקבלי שעות "עזרה לזולת".
 • יש לציין את שם חברת הסיעוד, כתובתה ושם הסניף. (אישור על הזמנת שירותי סיעוד של הוועדה המקומית אינו מהווה אישור קביל).
 • יש להגיש את הבקשה בשלמותה ובצירוף כל המסמכים הדרושים, באמצעות הדואר למשרדי הקרן.
 • כתובת הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל: רח' המלאכה 3 (בית ויקטוריה - קומה 1), מען למכתבים: ת.ד 7197, תל אביב 6721503

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי

 • החל מיום 01.01.2015, ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף באמצעות פנייה ל- ועידת התביעות במספר הטלפון 03-5194400.
 • יוצאי עיראק , מרוקו ואלג'ריה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי, יוכלו גם הם לקבל את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף באמצעות פנייה ל- ועידת התביעות במספר הטלפון 03-5194400.
  • מי שמגיש בקשה לקבל גמלה בכסף, צריך להעביר אסמכתא הכוללת את שם הפונה ומספר חשבון הבנק שלו . לצורך כך ניתן להעביר כאסמכתא שיק מבוטל .

תאריך תחילת הזכאות לתוספת שעות הסיעוד מהקרן

 • הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על-פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • הליך הגשת הבקשה לקרן הוא בחינם ואינו כרוך בתשלום כלשהו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים