תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (חוק)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות נכס או רכב, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

פרטי החוק
שם החוק: תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992
קישור: נוסח החוק
שר אחראי: השר לאיכות הסביבה
חוק קודם: תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו - 1966.

עדכונים לחוק

  • בשנת 2011 נחקק תיקון לתקנות הקובע, בין היתר:
    • איסור על שימוש במפוחי עלים באיזורי מגורים
    • איסור על התקנת אזעקות בכלי רכב החל מסוף חודש יולי 2011

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים

מקורות והרחבות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.