תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (חוק)

התקנות מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות נכס או רכב, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

פרטי החוק
שם החוק: תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992
קישור: נוסח החוק
שר אחראי: השר לאיכות הסביבה
חוק קודם: תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו - 1966.

עדכונים לחוק

התיקון משנת 2011, קובע, בין היתר:

  • איסור על שימוש במפוחי עלים באיזורי מגורים
  • איסור על התקנת אזעקות בכלי רכב החל מסוף חודש יולי 2011

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים


מקורות והרחבות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.