תבנית זו מקבלת פרמטר יחיד חסר-שם, ובודקת האם זהו קישור נקי (לא קישור-ויקי) לאתר נבו. אם כן, היא הופכת אותו לקישור-ויקי חיצוני עם הטקסט "החוק באתר נבו". אם לא, היא פשוט מחזירה את הפרמטר המקורי.