פעולה

זוהי "תבנית נוחות" שפשוט מפעילה את פונקציית {{#EXPR:}} ("חשב").

מטרה

מטרת התבנית היא רק נוחות ואחידות (בין השפות השונות).

הערות

כדי לעצב את המספר לפורמט ידידותי-לבני-אדם, ניתן להשתמש ב{{חשב ועצב}}.

פרמטרים

פרמטר ערך חובה? דוגמה
1 (חסר שם) כל ביטוי חישובי שיכולה לקבל פונקציית {{#EXPR:}} כן 1*6, 1+7, 3800.699
עיגול מספר הספרות העשרוניות שאחרי הנקודה. כברירת מחדל לא מתבצעת פעולת עיגול. לא עיגול = 0