פעולה

תבנית זו מקבלת כפרמטר חישוב מספרי כלשהו ומבצעת עליו את הפעולות הבאות:

  1. מפעילה עליו את את {{חשב}}, שבתורה היא תבנית נוחות לפונקציית #EXPR
  2. מעגלת את התוצאה לכדי שתי ספרות עשרוניות אחרי הנקודה (ראה #פרמטרים כדי לשנות זאת)
  3. מפעילה את פונקציית {{FORMATNUM:}} עליו, כדי לקבל את בסוף את תוצאת החישוב עם פסיקים וכד' לצורך תצוגה אלגנטית.

מטרה

מטרת התבנית היא לחסוך כתיבה מסורבלת - כלומר במקום:

{{עיצוב מספר:{{#חשב:חישוב מספרי כלשהו round 2 }} }}

באמצעות שימוש בתבנית זו, נכתוב פשוט:

{{חשב ועצב | חישוב מספרי כלשהו }}

הערות

ניתן להשתמש בפוקנציה גם כדי לעגל ולעצב מספר פשוט:

 {{חשב ועצב | 3800.699 }}

תוצאה: 3٬800٫7

פרמטרים

פרמטר ערך חובה? דוגמה
1 (חסר שם) כל ביטוי חישובי שיכולה לקבל פונקציית {{#EXPR:}} כן 1*6, 1+7, 3800.699
עיגול מספר הספרות העשרוניות שאחרי הנקודה. ברירת המחדל היא 2. לא עיגול = 0