8804

הסכום הבסיסי בסעיף 1(3)(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי, שעל-פיו מחושבות:

  • ההכנסה המירבית לגביית דמי ביטוח
  • הקצבאות שלא מחושבות על-פי -