8804

הסכום הבסיסי בסעיף 1(3)(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי, שעל-פיו מחושבות: