2021

צריך לעדכן את השנה בכל ינואר, במקביל לעדכון הנתונים הראשיים (הסכומים הבסיסיים, השכר הממוצע, נקודות זיכוי וכו').