שימו לב
  • במידה והנתון הוא מספרי, שימו לב שאין לרשום בו פסיק - יש לרשום "5000" ולא "5,000". כדי להציג בצורה יפה בתוך ערך, ניתן להקיף בתבנית "חשב ועצב", בצורה כזאת: {{חשב ועצב | {{נתון:השנה הנוכחית }} }}
  • יש לשים לב לשנות את הערך המספרי שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה, ולא ההסברים שבדף.

2021

צריך לעדכן את השנה בכל ינואר, במקביל לעדכון הנתונים הראשיים (הסכומים הבסיסיים, השכר הממוצע, נקודות זיכוי וכו').