אגרה מופחתת בתביעה בשל עבירות מין (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נפגעות ונפגעי עבירות מין המגישות/ים תביעה בשל נזקיהן/ם בבית המשפט השלום, בבית המשפט המחוזי או בבית הדין לעבודה זכאיות/ים לתשלום אגרה מופחתת
גובה האגרה נכון לשנת 2017 הוא 494 ש"ח עבור תביעה בבית משפט השלום, 888 ש"ח עבור תביעה בבית המשפט המחוזי ו-140 ש"ח עבור תביעה בבית הדין לענייני עבודה
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש להחיל את האגרה המופחתת גם בתביעות המוגשות בבית משפט זה

נפגעות ונפגעי עבירות מין המגישות/ים תביעה בשל נזקיהן/ם זכאיות/ים לתשלום אגרת תביעה מופחתת.

 • בתביעה המוגשת בבית המשפט השלום תשולם אגרה בסך 494 ש"ח נכון ל-2017.
 • בתביעה המוגשת בבית המשפט המחוזי תשולם אגרה בסך 888 ש"ח, נכון ל-2017.
 • בתביעה המוגשת בבית הדין לעבודה תשולם אגרה בסך 140 ש"ח, נכון ל-2017.

מי זכאי?

 • נפגע/ת עבירת מין המגיש/ה אחת מסוגי התביעות הבאות:
  • תביעה הנגררת להרשעה בפלילים (תביעה אזרחית שמוגשת בסמוך לאחר הרשעה ונסמכת על ההרשעה) בעבירות מין לפי חוק העונשין
  • תביעה שהגיש הנפגע נגד מי שביצע מעשה המהווה עבירת מין לפי חוק העונשין.
  • תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר התביעה מוגשת לבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי או בית הדין לעבודה, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. בעת הגשת התביעה יש לשלם את האגרה המופחתת.
 • כאשר התביעה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לתשלום אגרה מופחתת.
 • בכל מקרה אם התביעה לא מוגשת רק בשל נזקים שקשורים לעבירת מין, בית המשפט עשוי לפצל את האגרה, ולהחיל את האגרה המופחתת רק על חלק מהתביעה שמתייחס לנזקים שגרמה עבירת המין.

חשוב לדעת

 • קיימות תקנות הקובעות אגרות מופחתות עבור הגשת תביעות בבית המשפט השלום, בבית המשפט המחוזי ובבית הדין לעבודה בלבד, אולם פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה קבע כי ההסדר של אגרה מופחתת יחול גם בתביעות על עבירות מין המוגשות בבית המשפט לענייני משפחה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים