הבעת עמדה של נפגע עבירה לגבי עיכוב הליכים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נפגעי עבירות מין או אלימות זכאים להביע את עמדתם על עיכוב הליכים במשפט
  • נפגעי עבירות מין או אלימות שקיבלו הודעה על עיכוב הליכים במשפט המתנהל בעניינם, זכאים להביע את עמדתם על כך.
  • על הנפגע לפנות בכתב אל היועץ המשפטי לממשלה ולהביע את עמדתו.
  • את התשובה בעניין הבעת העמדה של נפגע העבירה ייתן היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט האם לעכב את ההליכים.
  • במקרים בהם תהיה פגיעה ממשית בניהול ההליך, בסמכות פרקליט המחוז הרלוונטי שלא לאפשר לנפגע להביע את עמדתו.

מי זכאי?


ארגוני סיוע

  • מוקד נגה - סיוע משפטי ראשוני חינם לכלל נפגעי עבירה.

חקיקה ונהלים

תודותendarticle