הגדרת תושב חוזר - אגף המכס (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אגף המכס ברשות המסים מגדיר מיהו תושב חוזר לצורך זכאותו להטבות בתחום זה
למידע נוסף בנושא תושבים חוזרים באתר רשות המסים

תושב חוזר, לעניין אגף המכס, מוגדר כאחד מאלה:

  • תושב ישראל, ששהה בחו"ל שנתיים או יותר, השב סופית לישראל.
  • תושב קבע, שבידיו אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, והוא אזרח ארץ אויב, ואינו תושב השטחים.
דוגמה
קהילת יוצאי צבא דרום לבנון
  • מי שעולה בשנית לארץ, כהגדרתו בתקנות משרד הפנים.
  • נכנס אחר, שלגביו קבעה רשות המסים בישראל, כי מעמדו לעניין המכס הוא כמעמדו של תושב חוזר.

הטבות מס לתושבים חוזרים

הרחבות ופרסומים