הוצאת דרכון לקטין (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים הם האחראים להוצאת דרכון לילדם הקטין
אם ההורים נשואים מספיקה הסכמת אחד מהם להוצאת הדרכון, אך אם ההורים בנפרד נדרשת הסכמת שניהם
זכותו של הורה פרוד לא להסכים להוצאת דרכון לילדו
לפי האתר הממשלתי הנוהל החדש אמור להתפרסם בקרוב
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 10:24, 27 ביולי 2017 (IDT)

הורים הם האחראים להוצאת דרכון לילדם הקטין, וכאשר ההורים נשואים זה לזה מספיקה לצורך כך הסכמתו של אחד מהם. אך ישנם מצבים שבהם נדרשת הסכמת שני ההורים:

 • אם ההורים נשואים, אך אחד מהם מסר למשרד הפנים, בכתב או בעל פה, על התנגדותו להוצאת דרכון לילד.
 • אם ההורים נשואים, אך התקבל במשרד הפנים מידע בדבר פרידה והליכי גירושין של ההורים.
 • אם ההורים אינם נשואים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים אזרחי ישראל.

מתי מספיקה הסכמת הורה אחד להוצאת הדרכון

 • כאשר ההורים נשואים זה לזו, ואין מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון.
 • במקרה של הורה אלמן או אלמנה.
 • כאשר האם רווקה ואין הכרה באבהות על הקטין.
 • כאשר הורה גרוש/ה עלה לבדו עם ילדו הקטין לארץ, וההורה השני לא עלה לארץ.
 • כאשר ההורה גרוש/ה מההורה השני, או כאשר האם רווקה (ויש הכרה באבהות), אך קיים פסק דין שמסמיך את אחד ההורים לצאת עם הילד מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או כאשר פסק הדין מעניק לאחד ההורים אפוטרופסות בלעדית על הקטין.

מתי נדרשת הסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון

 • ההורים נשואים, אך יש מידע במשרד הפנים שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון, בין בכתב ובין בעל-פה.
 • ההורים נשואים, אך התקבל במשרד הפנים מידע בדבר פרידה והליכי גירושין של ההורים.
 • ההורים גרושים, ואין לאחד מהם הסכם גירושין המסמיך אותו לצאת עם הקטין מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או פסק דין המעניק לו אפוטרופסות בלעדית על הקטין.
 • כאשר האם רווקה, אך יש הכרה באבהות על הקטין.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

החל ב-01.06.2017 מונפקים אך ורק דרכונים ביומטריים.
למידע על ההליך ראו הוצאת דרכון ביומטרי (בפסקת "שלבי ההליך").
 • לילדים עד גיל 6 מומלץ להצטייד בתמונה מודפסת. התמונה צריכה להיות בהתאם לדרישות לצילום תמונת תווי פנים ביומטרית (תמונת דרכון בגודל: 4.5 סנטימטר גובה / 3.5 סנטימטר רוחב).
 • כאשר ההורים נשואים - על הקטין ואחד מהוריו לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור המגורים ולהגיש את הטופס.
 • כאשר הורי הקטין אינם נשואים, בנפרד או גרושים - נדרשת הסכמת שני ההורים, כמפורט מטה.

הסכמת הורים בנפרד

 • שני ההורים צריכים להסכים להוצאת הדרכון אך אין חובה כי שני ההורים יגיעו יחד ללשכה לרישום אוכלוסין כדי לתת את הסכמתם, וזו יכולה להינתן ולהתקבל במועדים ובצורות שונות, כמפורט מטה:
  • בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין בארץ.
  • בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל.
  • בפני עורך דין בארץ.
  • בפני עו"ד בחו"ל המוכר על ידי נציגות ישראל ושהתקבל באמצעותה.
  • בפני נוטריון בחו"ל כאשר האישור על ההסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר כנדרש (מאומת בחותמת אפוסטיל או שרשרת חתימות) ומתורגם לעברית.
  • הסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן בפני מפקד הכלא / מפקד בית המעצר ו/או קצין אסירים המאשרים (בחתימה וחותמת) את קבלת ההסכמה.
  • הורה חולה ומאושפז יכול לתת את הסכמתו גם בפני מנהל בית החולים / מנהל המחלקה שבה הוא מאושפז, ומנהל בית חולים / מנהל מחלקה מאשר (בחתימתו ובחותמת) כי ההסכמה ניתנה בפניו.

התנגדות הורים בנפרד

 • הורה יכול לפנות ללשכת האוכלוסין ולבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים מכיוון שהוא נמצא בהליכי גירושין, או שכבר התגרש, או מכל סיבה אחרת.
 • עליו להסביר בכתב את בקשתו ואת הסיבות לה.
 • הילד ייכלל ברשימת מנועי דרכון ולא ניתן להוציא לו דרכון.

הורה פרוד שאינו בקשר עם הילד

 • הורה פרוד או גרוש, שמבקש להנפיק דרכון לילדו ללא הסכמת ההורה השני, חייב להוכיח כי אין לו קשר עם ההורה השני, כי הוא אינו יודע את כתובתו, וכי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הילד הקטין. עליו להמציא לפחות שלושה אישורים מבין אלה:
  • מסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה.
  • אישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין.
  • הוכחה כי ההורה השני נמצא בחו"ל מספר שנים ללא ביקורים בארץ, ולכן אינו מקיים קשר עם הקטין.
  • מכתב / אישור מיועצת בית הספר שידוע להם כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הילד.
 • אם הובאו האישורים האלה, ופקיד מרשם האוכלוסין השתכנע כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם ילדו, יישלח להורה השני "מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו" בדואר רשום ובדואר רגיל, לפי המען של ההורה השני הרשום במרשם האוכלוסין.
  • אם המכתב שנשלח חזר מהדואר מבלי שהתקבל, יונפק לקטין דרכון לשנה אחת.
  • הנפקת הדרכון תעוכב 21 יום מתאריך משלוח המכתב כדי לאפשר להורה השני לבצע כל פעולה שימצא לנכון כדי למנוע את יציאתו של הילד מהארץ, ובכלל זה הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • אם המכתב לא חזר בדואר לאחר 21 יום, יונפק ביום ה-22 דרכון לקטין למשך שנה.

חשוב לדעת

 • שר הפנים רשאי לסרב לבקשה של כל אדם להוציא דרכון, למשל אם יש חשש של שימוש לרעה בדרכון.
 • אם הסכם גירושין מסמיך את אחד ההורים לצאת עם הילד מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או שקיים פסק דין של בית משפט המעניק לאחד ההורים אפוטרופסות בלעדית על הילד, אין צורך בהסכמת ההורה השני.

חקיקה ונהלים