החלפת ספק גז בבית משותף (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר על-פי החלטת רוב רגיל של בעלי הדירות
בעל דירה יחיד הקשור למערכת המרכזית אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לדירתו
למידע נוסף ראו סעיף 59ד לחוק המקרקעין

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר.

מי זכאי?

  • בעלי הדירות בבית המשותף (על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות).

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להחליף את ספק הגז למערכת הגז המרכזית יש להשיג הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות בבניין.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

  • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי החלפת הספק של מערכת הגז המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
  • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

  • לאחר החלפת הספק, בעל דירה הקשור למערכת המרכזית לא יהיה רשאי להתקין מתקן גז נפרד לדירתו.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים