סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים עם מוגבלויות, עובדים ערבים, עובדים חרדים והורים יחידים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים עשויים לקבל סיוע בקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך - ערבים, אנשים עם מוגבלות, חרדים והורים יחידים
הסיוע ניתן באמצעות השתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ש"ח, לתקופה של 30 חודשים
לעסקים ביישובי עוטף עזה ניתן סיוע בתנאים טובים יותר
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלול ג' ומסלול ד'

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לעסקים בישראל הפועלים בענפי התעשייה והשירותים בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ובקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

 • הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש בהתאם למצויין בהוראת המנכ"ל 4.17, לתקופה של 30 חודשים.
 • סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לסוג העובד, עד לתקרה של 16,000 ש"ח.
 • לפירוט סכומי הסיוע ראו סעיפים 7 ו- 8 בהוראה.
 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז). ​

מי זכאי?

אוכלוסיות העובדים

 • האוכלוסייה הערבית כולל דרוזים בדואים וצ'רקסים.
  • בחלק מהתכנית יש התייחסות ספציפית לגברים בדואים ולנשים ערביות.
 • חרדים - גברים ונשים שומרי מצוות, שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • העובד או בת זוגו (או שניהם) למד/ה במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים.
  • העובד או בן זוגה של העובדת קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית (או שיכל לקבל את הפטור ובחר לבצע שירות צבאי/אזרחי).
  • העובד למד בישיבה גבוהה או כולל חרדי הנתמך על ידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.
  • העובדת למדה במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ותקצוב במשרד החינוך.
  • מקום המגורים של העובד/ת נמצא ברשימת יישובים ואזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית, רמת הומוגניות 1 לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למי שלא הוכח כי הם עונים על התנאים הקודמים לגבי פטור משירות צבאי ולימודים במוסד הנתמך על ידי משרד החינוך).
 • אנשים עם מוגבלויות - מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
 • הורים יחידים העונים על אחד מאלה:

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • יש לשלוח טופס בקשה ראשונית לדוא"ל yazamim@inbal.co.il.
 • עם קבלת הטופס, יישלחו פרטי התחברות למערכת לכתובת הדוא"ל האישית.
 • המשך התהליך מפורט בנוהל.

ערעור

 • מבקש סיוע המרגיש עצמו נפגע מהחלטות הוועדה, רשאי להגיש טופס בקשה לדיון חוזר בתוך 30 יום מקבלת מכתב הסירוב מהוועדה.
 • את הבקשה יש לשלוח לשלוח בדוא"ל למרכזת התכנית בכתובת: EmploymentDis@economy.gov.il.

חשוב לדעת

 • מקבל הסיוע נדרש להגיש כל 3 חודשים דו"ח רבעוני הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש.
 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע מסר נתונים כוזבים.
 • בנוסף לסיוע המפורט בדף זה, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע כספי לעסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים ויישובי עוטף עזה. למידע נוסף ראו סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים בישובי עדיפות לאומית, בעוטף עזה ובירושלים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים