אחריות אפוטרופוס לנזקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופוסו, מלבד במקרים מסוימים.

אפוטרופוס אחראי לכל נזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופוסו או לרכושו ועליו לפצות את האדם על כך.

יחד עם זאת, בשני מקרים רשאי בית המשפט לקבוע, כי האפוטרופוס לא יהיה אחראי לנזק:

  1. אם פעל בתום לב, כלומר ביושר וללא כוונה להרע או להזיק, וכוונתו הייתה לטובת האדם שהוא אפוטרופוסו.
  2. אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, או קיבל את אישור בית המשפט, מראש או בדיעבד, לפעולה שגרמה את הנזק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות