דמי מחיה לילדים של נפטר מפגיעה בעבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילד הזכאי לקצבת תלויים או שמשולמת בעבורו תוספת קצבת תלויים זכאי לדמי מחיה אם הוא עומד בתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • ילד (בהתאם להגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקצבת תלויים, או שמשולמת בעבורו להורהו האלמן/ה תוספת קצבת תלויים, ועונה על התנאים הבאים:
  • סיים שמונה שנות לימוד חובה.
  • עיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.
 • הזכאות מותנית בהכנסותיו (שלא מעבודה) של הילד ובהכנסות הורהו הטבעי, המקבל בעדו את הקצבה.

תהליך מימוש הזכות

יש להגיש את המסמכים הבאים בסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים או לשלוח אותם בדואר לכתובת:

תחום נכות מעבודה ותלויים, המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים 91909
 1. טופס תביעה לדמי מחיה.
  • ניתן להוריד את הטופס כאן או לקבלו בדואר מהמוסד לביטוח לאומי לפני פתיחת שנת הלימודים באופן אוטומטי.
 2. אישור על לימודיו של הילד מבית הספר.
 3. אישורים על הכנסות (כגון תלושי משכורת של ההורה, אישורים על קצבאות נוספות שמקבל הילד וכדומה).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים