הגנה על אדם שמונה לו אפוטרופוס מפני ניגוד אינטרסים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ישנם מקרים המפורטים בערך זה, בהם אפוטרופוס לא יכול לייצג את האדם שעבורו הוא משמש כאפוטרופוס כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים

אפוטרופוס אינו מוסמך לייצג אדם שהוא מונה כאפוטרופוסו במקרים הבאים:

  • בפעולה משפטית (למשל, חתימת על חוזה או מכירת דבר מה) בין האפוטרופוס או קרובו לבין האדם שהוא האפוטרופוס שלו.
    • אין מניעת ייצוג במקרה של מתנות שמעניקים האפוטרופוס, בן זוגו או קרוביו לאדם.
  • בפעולה משפטית בין שני אנשים שמונה להם אותו אפוטרופוס, האפוטרופוס לא יכול לייצג את שניהם.

חקיקה ונהלים


תודות