יום חופשה נוסף לעובד מדינה המשרת במילואים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד מדינה ששירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה זכאי ליום חופשה נוסף מעבר למכסה השנתית


עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה זכאי ליום חופשה נוסף מעבר למכסה השנתית.

מי זכאי?

  • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה הקלנדרית (ינואר-דצמבר) שלפני השנה בה הוא מבקש את יום החופש הנוסף.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים