צוואות, ירושות ועזבונות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מפרט מהן הדרכים השונות לכתוב צוואה, וכן מסביר את הכללים והמושגים הקשורים לנושא הצוואות והירושות ולמימוש שלהן.


עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם הירושה של המנוח. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים.

יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים