זהו דף קטגוריה. כאן מופיעים כל הדפים בקטגוריה "مرضى ذوو حاجة لعناية مستمرة (إعادة تأهيل وتمريض)", כמו גם כל קטגוריות המשנה שלה, אם קיימות.
בكل الحق - כל-זכות קיים גם ערך בנושא זה: مرضى ذوو حاجة لعناية مستمرة (إعادة تأهيل وتمريض).