איסור אפליית עובדת בשל היותה בהריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור להפלות עובדת בשל הריונה
למידע נוסף ראו סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

אסור למעסיקים להפלות עובדת בשל הריונה.

מי זכאי?

  • כל עובדת במהלך הריונה

תהליך מימוש הזכות

  • אפליית עובד בניגוד לאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.
  • עובדת שהופלתה בשל היותה בהריון, רשאית להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
    • במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם ארגוני עובדים או ארגוני זכויות העוסקים בזכויות נשים.
    • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים לטובת העובדת, גם אם לא נגרם לה נזק כספי, בשיעור שייראה לו צודק בנסיבות העניין וכן לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
  • במידה והתובענה לא נידונה בערכאה שיפוטית, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

  • חוסר שוויון בעבודה לא ייחשב כאפליה פסולה במקרה שהוא מתחייב ממהות התפקיד או מאופי המשרה.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה, לפירוט היחידות השונות במשרד, ראו באתר משרד הכלכלה
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות