בחירה בסוג הביטוח הפנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד רשאי לבחור בסוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) שבו הוא מעוניין
למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים
זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של מכשיר פנסיוני
למידע נוסף ראו איך בוחרים בחיסכון פנסיוני? באתר משרד האוצר

עובד רשאי לבחור בסוג הביטחון הפנסיוני (המכשיר הפנסיוני) שבו הוא מעוניין.

 • למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.
 • זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
דוגמה
 • עובד מעוניין כי כספי הביטוח הפנסיוני יועברו לביטוח מנהלים, למרות שאצל המעסיק מקובל לבטח את העובדים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה.
 • המעסיק חייב לכבד את בחירת העובד ולהעביר את הכספים לחברת ביטוח במסלול ביטוח מנהלים.

מי זכאי?

 • כל עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • זכותו של העובד לבחור את המוצר שבאמצעותו יחסוך לפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את החברה שתנהל את החשבון הפנסיוני.
 • אם העובד הצליח להשיג תנאים טובים יותר מאלו שהמעסיק מציע (למשל דמי ניהול נמוכים יותר) - המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר עובד ובתנאים שהשיג העובד.
 • החל מ-01.11.2016, אם העובד לא הודיע למעסיק באיזה ביטוח פנסיוני הוא מעוניין או באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את החיסכון, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר. (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז). למידע נוסף ראו:
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תלונה על מעסיק שמפר זכות הבחירה של העובד

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.