דמי ביטוח לאומי לתלמיד ישיבה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תלמידי ישיבה מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעצמם בסך כולל של 125 ש"ח (נכון לשנת 2017)
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות באופן עצמאי.

  • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עומדים על סך של 125 ש"ח, נכון לשנים 2017-2016 (124 ש"ח בשנים 2014, 2015).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח

  • הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הוא 5% מהשכר הממוצע 484 ש"ח בשנת 2017 (473 ש"ח ב-2016, 463 ש"ח ב-2015, 454 ש"ח בשנת 2014 ו-441 ש"ח לפני כן).
  • שיעור דמי הביטוח הלאומי הוא 4.61% מהבסיס וערכו 22 ש"ח בשנים 2017-2016 ( 21 ש"ח בשנים 2015-2014, 20 ש"ח לפני כן).
  • התשלום המזערי לביטוח בריאות לחודש הוא בסך של 103 ש"ח, החל מיום 01.01.2014, ונכון גם לשנים 2017-2015 (101 ש"ח לפני כן).
  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש: 125 ש"ח בשנים 2017-2016 (124 ש"ח בשנים 2015-2014, 121 ש"ח לפני כן).