הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית למקבלי גמלת הבטחת הכנסה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהחלו לקבל את הגמלה לפני אוגוסט 2003, זכאים להנחה של 33% בתעריפי הנסיעה באוטובוס
כלל הנשים מגיל 60 ומעלה והגברים מגיל 65 ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 50% בתחבורה הציבורית
לאיתור זכויות נוספות מטעם גופים שונים למקבלי הבטחת הכנסה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, להנחה בשיעור של 33% בתעריפי הנסיעה באוטובוסים.

 • כלל הנשים מגיל 60 ומעלה והגברים מגיל 65 ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 50% בתחבורה הציבורית.

מי זכאי?

 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה העונה על שני התנאים הבאים:
  • הוא היה זכאי לגמלה לפני יום 01.08.2003
  • לא חלה לגביו הפסקה של 6 חודשים רצופים בקבלת גמלה

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש את רשימת הזכאים למשרד התחבורה.
 • במשרד התחבורה מונפקות אחת לחודש תעודות לזכאים החדשים על-פי העדכונים שהועברו מהמוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר הנפקתה, נשלחת תעודת הזכאות להנחה אל כתובתו של הזכאי.
 • בנוסף, אחת לשנתיים מונפקות במרוכז ונשלחות בדואר תעודות זכאות לכלל אוכלוסיית הזכאים.
 • לאחר קבלת התעודה, ניתן לרכוש כרטיסיות הנחה לזכאים אצל כל מפעילי קווי שירות באוטובוסים או בקופות המפעילים.
 • לבירורים במקרה של אובדן תעודת הזכאות להנחה בקווי השירות באוטובוסים, ניתן להתקשר:
1-222-56-78 או בחיוג מקוצר 5678* או 03-5657243
בימים א' - ה' בין השעות 7:00 - 20:00 וביום ו' בין השעות 7:00 - 12:00.
 • לצורך הנפקה של תעודה חדשה או חידוש תעודה שפג תוקפה ניתן לפנות לטלמסר: 03-5657183 או לשלוח בקשה בכתב לפקס: 03-5657281 או לכתובת:
אגף תחבורה ציבורית - מדור זכאים. המלאכה 8 ת.ד 57109 תל אביב, 6721508.
בציון: תעודת זהות, שם פרטי + שם משפחה וכתובת למשלוח התעודה.
הארכה אוטומטית של הזכאות עד סוף שנת 2017
בעלי תעודת זכאי שהונפקה בשנת 2015 או 2016 יכולים להאריך את הזכאות באופן אוטומטי. לשם כך יש לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת ולהאריך את הפרופיל הרלוונטי על גבי כרטיס הרב-קו בשנה נוספת, עד לתום שנת 2017.

גורמי ממשל