הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי שבו הם לומדים
ההסעות הן במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה
למידע נוסף ראו סעיף 2.3ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב)

בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי, ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.
 • על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב), ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.
 • הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (ראו סעיף קטן 9 בסעיף 1.2-34 לחוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות.
 • רשות מקומית המסיעה ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.

מי זכאי?

מרחקי הנסיעה

יעדי נסיעה נוספים

 • על-פי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995, הזכאות כוללת גם הסעות ללימודים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במוסד החינוך שבו לומד הילד ואשר נערכים במוסד חינוכי כגון: חווה חקלאית, מרכז ימי, מרכז טכנולוגי-מקצועי, בית ספר למחוננים וכו'.
 • הזכאות אינה כוללת הסעה של תלמידים לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב.
 • משרד החינוך אינו משתתף בהוצאות הסעה נוספות המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב, ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. אם מדובר במועדוניות של משרד הרווחה לתלמידים עם פיגור שכלי, בינוני או קשה, משרד החינוך משתתף בעלויות של הסעות המאורגנות ומבוצעות על-ידי הרשות המקומית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
 • הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.
 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים (על-פי סדר הופעתם):
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו).
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי (ראו רשימה בתחתית הדף באתר אלו"ט).
  3. מר דודו לוי, מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך:

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

endarticle