העדרות מעבודה עקב בדיקות הריון (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עובדת זכאית לשכר מהמעסיק עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון
תקופת ההיעדרות לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שהעובדת צברה

עובדת רשאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר וכדומה.

 • תקופת ההיעדרות בתשלום שהעובדת זכאית לה בשל בדיקות הריון:
  • אישה העובדת עד 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 20 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
  • אישה העובדת מעל 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 40 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
דוגמה:

אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן שישה ימים, עובדת 4 שעות בכל אחד מששת הימים.

האישה תהיה זכאית ל- 20 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.
דוגמה:

אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן חמישה ימים, עובדת 6 שעות בכל אחד מחמשת הימים.

האישה תהיה זכאית ל- 40 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.

מי זכאי?

 • נשים עובדות העומדות בשני התנאים הבאים:
  1. מועסקות באותו מקום עבודה שבוע עבודה מלא.
  2. נעדרו ממקום העבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון.
 • חשוב להדגיש: החוק אינו מתיחס לנשים המועסקות רק בחלק מהשבוע או מועסקות בשני מקומות עבודה (או יותר). עם זאת החוק מעניק לשר הכלכלה סמכות לקבוע תקנות בנושא וכן הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת אצל יותר ממעסיק אחד להיעדר מעבודתה כאילו היתה עובדת אצל מעסיק אחד. עד כה טרם הוקתנו תקנות ולא נקבעו הוראות אחרות בנושא.

תהליך מימוש הזכות

 • אם העובדת נעדרה בשל בדיקות הריון שגרתיות, והמעסיק לא שילם לה את שכרה כאמור לעיל, העובדת זכאית לתבוע ממנו פיצויים.

חשוב לדעת

 • היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
הממונה על חוק עבודת נשים ממונה על מתן היתרים לפי חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הרשות לקידום מעמד האישה ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, בתפקידים בכירים ובעמדות השפעה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים זכויות עובדים בעת מחלה, נשים עובדות, סיום יחסי עבודה
מס הכנסה אחראי על גביית מסים מהכנסות העובדים החייבות במס שכר העבודה ומרכיביו
האגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה


חקיקה ונהלים