העדרות מעבודה עקב בדיקות הריון (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עובדת זכאית לשכר מהמעסיק עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון
תקופת ההיעדרות לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שהעובדת צברה

עובדת רשאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר וכדומה.

  • תקופת ההיעדרות בתשלום שהעובדת זכאית לה בשל בדיקות הריון:
    • אישה העובדת עד 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 20 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
    • אישה העובדת מעל 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 40 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.
דוגמה:

אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן שישה ימים, עובדת 4 שעות בכל אחד מששת הימים.

האישה תהיה זכאית ל- 20 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.
דוגמה:

אישה שבמקום עבודתה מונהג שבוע עבודה בן חמישה ימים, עובדת 6 שעות בכל אחד מחמשת הימים.

האישה תהיה זכאית ל- 40 שעות היעדרות במהלך תקופת הריונה.
  • למי שעובדת אצל כמה מעסיקים, ייחשבו כל המעסיקים כמעסיק אחד לצורך חישוב השעות המגיעות לה.

מי זכאי?

  • כלל ציבור הנשים העובדות.

תהליך מימוש הזכות

  • אם העובדת נעדרה בשל בדיקות הריון שגרתיות, והמעסיק לא שילם לה את שכרה כאמור לעיל, העובדת זכאית לתבוע ממנו פיצויים.

חשוב לדעת

  • היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
הממונה על חוק עבודת נשים ממונה על מתן היתרים לפי חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הרשות לקידום מעמד האישה ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, בתפקידים בכירים ובעמדות השפעה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים זכויות עובדים בעת מחלה, נשים עובדות, סיום יחסי עבודה
מס הכנסה אחראי על גביית מסים מהכנסות העובדים החייבות במס שכר העבודה ומרכיביו
האגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה


חקיקה ונהלים