הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שהם תושבים חוזרים ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים בהמשך)

משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם תושבים חוזרים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצרכיהם ובקשייהם הלימודיים.

מי זכאי?

 • מי שעונה על 2 התנאים הבאים:
  • משנת הלימודים התשע"ה (2015) ואילך הוא תלמיד כיתה י' ומעלה (מלבד האוכלוסיות המפורטות בהמשך).
  • הוא נולד בישראל ושהה מחוץ לישראל במשך כמה שנות לימוד.
 • משך ההיעדרות מהארץ מחושב ביחידות של שנות לימוד, החל מכיתה א' ועד לחזרה לארץ, כאשר המועד הקובע הוא תאריך הכניסה לארץ.
 • הזכאות להקלות נקבעת על-פי 3 רמות ונשארת בתוקף למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).

זכאות על-פי כללים קודמים

 • המידע בערך זה אינו רלוונטי לאוכלוסיות התלמידים הבאות, הזכאיות להקלות בהתאם לכללים הקודמים שנקבעו בנושא:
  • מי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה (2015)
  • תלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016)
  • מי שעד שנת הלימודים התשע"ד (2014) (כולל) נקבעה להם זכאות לתנאי היבחנות כשל "עולה ותיק" או "עולה חדש" (בהתאם לגיל ולתאריך כניסתם לארץ).
 • לפרטים לגבי הזכאות במקרים אלה, ראו הקלות בבחינות בגרות לתושבים חוזרים (נוהל ישן).

רמות הזכאות

 • ההתאמות בבחינות הבגרות נקבעות בהתאם ל- 3 רמות:
  • רמה א'- תלמיד שלא למד בישראל לפחות 4 שנות לימוד מלאות, גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א').
  • רמה ב'- תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות ומעלה, גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א').
  • רמה ג'- תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות ומעלה, גם אם לא רצופות, ושב למערכת החינוך בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או בכיתה י' (לפי המוקדם מביניהם).

התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות

 • ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
  • היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה הבאים: עברית, ספרות, אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, תושב"ע, מחשבת ישראל (דתי), יהדות (דתי ועצמאי).
  • תוספת זמן של 25% לכל הבחינות בכתב.
  • התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית.
  • הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
  • שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט לשון והבעה.
  • שימוש במילון (לא אלקטרוני) אנגלית-שפת-אם, שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב באנגלית.
  • שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.


תוספת ניקוד בשאלונים רגילים

 • לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים (שאינם שאלוני עולה חדש או שאלונים בעל-פה), תינתן תוספת נקודות לציון, בהתאם למפורט בטבלה:
המקצוע וסוג הציון תוספת ניקוד לזכאות ברמה א' תוספת ניקוד לזכאות ברמה ב' תוספת ניקוד לזכאות ברמה ג'
כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון שנתי מסכם (הניתן על-ידי ביה"ס) 10 נקודות 15 נקודות 15 נקודות
כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון בבחינת בגרות חיצונית 10 נקודות 15 נקודות 15 נקודות
בחינת הבגרות באנגלית (לא חל על תלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית) 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות
 • לתלמידים שיוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה, בהתאם לחוזר מנכ"ל עד/7(ד), בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.


בחינות דו לשוניות

 • ברמות ב' ו-ג' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
  • מקצועות חובה: תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, יהדות (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
  • מקצועות בחירה (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה (מוט"ב) ומדעי הטכנולוגיה.
 • הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:
  • רוסית
  • אמהרית
  • אנגלית
  • צרפתית
  • ספרדית
 • ב-5 שפות אלה תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית במועד הקיץ בלבד.
 • במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 • נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.


היבחנות בעל-פה בעברית

 • ברמה ג' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות מלבד מתמטיקה, אנגלית, לשון והבעה.
 • הנבחנים בעל-פה זכאים להקראת שאלון ולשימוש במילון.
 • מי שייבחנו בעל-פה לא יהיו זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה.


תלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים שאובחנו עם לקויות למידה זכאים להתאמות אלה בנוסף להתאמות הניתנות בגין לקויות הלמידה.
 • התאמות בגין לקויות למידה יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.
 • אם ההתאמות כוללות תוספת ניקוד, היא תינתן רק פעם אחת, בגין אחת מהזכאויות.


תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 • לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:

אגף הבחינות במשרד החינוך

 • כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
 • טלפון: 02-5602489/585
 • פקס: 02-5602129
 • דוא"ל: shulale@education.gov.il

האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

 • כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
 • פקס: 02-5602390
 • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
 • קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
 • דוא"ל לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
 • דוא"ל להגשת תלונות: tluna@education.gov.il


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים