התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי (זכות)

משרד הרישוי מאפשר התאמות לזכאים לאלו הנבחנים במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) לצורך קבלת רישיון הנהיגה
מלבד עברית, ניתן להיבחן גם בשפות הבאות: ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית
עולים חדשים, תושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב ובעלי לקויות למידה זכאים להיבחן בעל-פה

משרד הרישוי מאפשר להיבחן במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) בשפות נוספות מלבד עברית או בעל-פה.

 • שאלוני מבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) מתרגמים ומודפסים בשפות נוספות מלבד עברית - ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

מי זכאי?

בחינה בשפה שאינה עברית (שפה זרה)

 • הזכאות להיבחן בכתב על-גבי טופס בחינה מתורגם ניתנת לנבחנים דוברי אחת השפות הבאות: ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

בחינה בעל-פה

 • הזכאות להיבחן בבחינה העיונית בעל-פה ניתנת לנבחנים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו בבאתר מבחני התיאוריה.
 • בחינה בשפה זרה - על המבקשים להיבחן בשפה זרה לציין זאת בעת תהליך הרישום לבחינה.
 • בחינה בעל-פה - על המבקשים להיבחן בעל-פה להירשם במשרד הרישוי בחולון, בחיפה או בירושלים ולצרף את המסמכים הבאים (נוסף על המסמכים הרגילים הנדרשים לרישום למבחן):
 • מי שאינו יודע קרוא וכתוב - אישור על שנות השכלה מהמועצה המקומית במקום מגוריו.
 • עולה חדש הנמצא עד שלוש שנים בארץ – תעודת עולה.
 • בעלי ליקויי למידה - אישור ממאבחן רפואי, אישור מבית הספר בו למדו או אישור ממשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • בחינת התיאוריה תקפה לשנתיים מיום ביצועה.
 • נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.
 • נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.

ארגוני סיוע

 • ניצן - קורסי הכנה למבחן התיאוריה.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים