התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משרד הרישוי מאפשר התאמות לנבחנים במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) לצורך קבלת רישיון הנהיגה
מלבד להיבחנות בעברית, ניתן להיבחן גם בשפות ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית
עולים חדשים, תושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב ואנשים עם לקויות למידה זכאים להיבחן בעל-פה
למידע על ההיבחנות באמצעות מערכת שמע ממוחשבת, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד הרישוי מאפשר לזכאים להיבחן במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) בשפות נוספות מלבד עברית, וכן להיבחן בעל-פה.

בחינה בשפה שאינה עברית (שפה זרה)

מי זכאי?

 • דוברי אחת השפות: ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • על המבקשים להיבחן בשפה זרה לציין זאת בעת תהליך הרישום לבחינה.
 • הנבחנים יקבלו שאלונים מתורגמים ומודפסים בשפה המבוקשת (ערבית/רוסית/אנגלית/צרפתית/ספרדית).

בחינה בעל-פה ובשיטת השמע

מי זכאי?

 • לבחינה עיונית בעל-פה זכאים:

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על תהליך הרישום למבחן העיוני, הזמנת תור להיבחן ותשלום אגרת הרישום ראו באתר מבחני התיאוריה.
 • על המבקשים להיבחן בעל-פה להירשם במשרד הרישוי בחולון, בחיפה או בירושלים ולצרף את המסמכים הבאים (נוסף על המסמכים הרגילים הנדרשים לרישום למבחן):
  • מי שאינו יודע קרוא וכתוב - אישור על שנות השכלה מהמועצה המקומית במקום מגוריו.
  • עולה חדש הנמצא עד שלוש שנים בארץ – תעודת עולה.
  • נבחן עם לקות למידה - אישור ממאבחן רפואי, אישור מבית הספר בו למדו או אישור ממשרד החינוך.
 • החל מנובמבר 2014 ניתן להירשם ולהיבחן במבחן בשיטת השמע, המחליף את המבחן בעל-פה, ומבוצע בשפות עברית וערבית בכל משרדי הרישוי המחוזיים בארץ.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

חשוב לדעת

 • בחינת התיאוריה תקפה לשנתיים מיום ביצועה.
 • נבחן שנכשל בבחינה יוכל לגשת לבחינה נוספת החל מיום המחרת.
 • נבחן שנכשל ומעוניין לערער על תוצאות הבחינה, רשאי לעשות זאת תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות הבחינה במשרד הרישוי באזור שבו בוצע המבחן.

ארגוני סיוע

 • ניצן - קורסי הכנה למבחן התיאוריה.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים