התייצבות בשירות התעסוקה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה חובה להתייצב בלשכת התעסוקה הקרובה כדורש עבודה
ניתן לבצע רישום באתר שירות התעסוקה ולהגיע ללשכה בתוך שבועיים מיום הרישום, כאשר​ ימי ההתייצבות ייספרו החל ממועד הרישום
מבקשי הבטחת הכנסה עשויים להיות פטורים במקרים מסויימים מהתייצבות בלשכת התעסוקה
במקרה שמבקש עבודה סירב לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה עבורו, עשוי להירשם לו סירוב עבודה
לפרטים נוספים ראו באתר שירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לקצבאות כמו דמי אבטלה והבטחת הכנסה, יש להראות נכונות פעילה לעבוד. לכן, מיד עם הפסקת העבודה יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולהיות מוכן לעבוד בכל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי ואת כושרו הגופני של הפונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על דורש העבודה להתייצב בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום מגוריו ולהיות זמין ומוכן לעבוד בכל עבודה שתוצע לו, התואמת למצבו הבריאותי ועונה על הגדרות עבודה מתאימה.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל של דורש העבודה לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין, עליו לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר השירותים והמידע הממשלתי).
  • דורש עבודה שאינו מעוניין לשנות את כתובתו הרשמית רשאי להירשם ולהתייצב בלשכה שאליה משוייך היישוב שהוא מתגורר בו בפועל. לשם כך עליו למלא טופס הצהרת דורש עבודה על מקום מגורים בפועל.

רישום ראשוני לשירות התעסוקה

 • במקרה של דמי אבטלה חשוב להירשם לשירות התעסוקה מייד עם הפסקת העבודה.
 • במקרה של הבטחת הכנסה יש להירשם לשירות התעסוקה בשבוע הראשון של החודש במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.
 • רישום באמצעות אתר שירות התעסוקה:
  • את הרישום הראשוני לשירותי שירות התעסוקה ניתן לבצע באמצעות אתר שירות התעסוקה (מיועד לנרשמים חדשים ולמי שמחדשים את הרשמתם לצורך קבלת דמי אבטלה ו/או הבטחת הכנסה).
  • במהלך ההרשמ​ה יש למלא פרטים אישיים ופרטים לגבי השכלה, ניסיון תעסוקתי, שירות צבאי/ לאומי - אזרחי, כישורים, יכולות והעדפות.
  • בסוף תהליך ההרשמ​ה הראשוני ניתן לבחור מועד הגעה ללשכה הקרובה, בהתאם לתאריכים האפשריים ובטווח של שבועיים מיום הרישום, כאשר​ ימי ההתייצבות ייספרו החל ממועד הרישום דרך האתר (כלומר הרישום באמצעות האתר מקנה 14 יום שנספרים כימי אבטלה וכימי התייצבות).
 • רישום בלשכה וראיון תעסוקתי:
  • מי שלא בחר להירשם באמצעות אתר שירות התעסוקה, יגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריו לצורך רישום ראשוני וראיון תעסוקתי.
  • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) הנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר תעודת הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
  • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר על-מנת שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
  • ב​נוסף, פרטי הפונה י​וכנסו למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים הרשומים בשירות התעסוקה.
  • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
   • תעודה ממשלתית עם תמונה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, תעודה צבאית וכדומה.
   • תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו המקצועי של דורש העבודה.
   • אם יש - רישיון למקצוע המחייב רישוי או הסמכה, תעודת סיום של קורס הכשרה מקצועית במקצועות הדורשים תעודות מקצוע (לא חובה מקור).
   • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג מסמכים רפואיים עדכניים עד כמה שניתן בתוך 7 ימים, על מנת שיהיה ניתן לזמנו לוועדה לקביעת כושר עבודה (ניתן להשלים את המסמכים עד למועד קיום הוועדה, כולל במהלך הוועדה עצמה).
   • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.

התייצבות בשירות התעסוקה

 • יש להתייצב בלשכת התעסוקה במועד שנקבע במקביל להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ובכל מקרה בתוך שבועיים ממועד הרישום.
 • ככלל, נדרשת התייצבות פעם בשבוע. עם זאת הנהלת שירות התעסוקה רשאית לקבוע תדירות נמוכה או גבוהה יותר להתייצבות.
 • דורשי עבודה בני 50 ומעלה צריכים להתייצב בלשכת התעסוקה פעם בחודש.
 • דורשות עבודה הנמצאות בהריון:
  • תובעת דמי אבטלה מהשבוע העשרים להריון תציג בלשכה אישור מרופא נשים המעיד על שבוע ההריון. תדירות התייצבותה תיקבע על סמך האישור לפעם בחודש.
  • תובעת הבטחת הכנסה החל מהשבוע ה-13 להריון תמסור למוסד לבטוח לאומי אישור המעיד על שבוע ההריון, ותהיה פטורה מההתייצבות בלשכה.

נסיבות שבהן ניתן להיעדר מההתייצבות בלשכה

מחלה

 • במקרה שדורש העבודה חלה ביום ההתייצבות, יש ליידע בהקדם את הפקיד המטפל בתיק וכן להציג, ביום ההתייצבות הבא, תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא או אישור רפואי מתאים אחר (מומלץ לשמור עותק מהתעודה). ניתן לקבל דמי מחלה באבטלה לתקופה של עד 30 ימי מחלה באישור. חשוב שאישור המחלה יכלול גם ימי שבתות וחגים.
 • אם תקופת המחלה באבטלה נמשכת פחות מ- 12 ימים רצופים, לא יינתן תשלום עבור 2 ימי המחלה הראשונים.
 • דורש עבודה שמתייצב פעם בשבוע יציג את אישור המחלה לא יאוחר ממועד ההתייצבות הבא שלו מייד לאחר תום ההיעדרות בגין המחלה.
 • דורש עבודה שמתייצב אחת לחודש מחוייב להתייצב ביום אחר במהלך החודש כדי שקצבתו לא תיפגע. במקרים שבהם דורש עבודה נעדר כתוצאה ממחלה בכל החודש, עליו להציג את טופס חופשת המחלה עם התייצבותו הקרובה בלשכה.
 • תובעי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) יגישו את האישור למוסד לביטוח לאומי.
 • ככלל, מחלת ילד שטרם מלאו 16 שנים אינה מהווה עילה לאי התייצבות, אולם לתובעי אבטלה כל מקרה ייבחן לגופו (גיל הילד, חומרת המחלה, מצב משפחתי וכו').​ לשם כך יש למלא טופס הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד ולהגיש אותו ללשכה בצירוף אישור על מחלת הילד.

מילואים

 • במקרה שנקבע לדורש העבודה שירות מילואים במועד ההתייצבות, עליו להודיע על כך מראש למתאם ההשמה.
 • בהתייצבות הבאה שלאחר תום שירות המילואים עליו להציג אישור על שירות מילואים (טופס 3010).
 • דורשי הבטחת הכנסה יגישו את האישור למוסד לביטוח לאומי.

אבל

 • דורש עבודה שקרוב משפחתו נפטר זכאי להיעדר מהלשכה בתקופת האבל, בהתאם לנהוג בכל דת על-פי דרגות הקרבה המשפחתית.
  • תובעי אבטלה יציגו בלשכה תעודת פטירה.
  • תובעי הבטחת הכנסה יציגו תעודת פטירה במוסד לביטוח לאומי.
 • דורשי עבודה יהודים:
  • דורש עבודה יהודי זכאי להיעדר מיום הפטירה של קרוב משפחתו עד יום הקבורה ועוד 7 ימים החל ביום הקבורה (כולל שבת).
  • אם היום השביעי של שבעת ימי האבל חל בשבת, ולמחרת (ביום ראשון) עולים לקבר, ייחשב גם יום ראשון כיום חופשת האבל.
  • במקרים שבהם משנים את מקום הקבורה של קרוב משפחה, דורש העבודה רשאי להיעדר באותו יום (היות שלפי המסורת חל עליו באותו יום דין שבעה).
  • קרוב משפחה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), אח, אחות (כולל אחים למחצה), בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).
 • דורשי עבודה מוסלמים או נוצרים:
  • דורש עבודה מוסלמי או נוצרי שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד 7 ימים החל ביום הקבורה.
   • קרוב משפחה מדרגה ראשונה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), אח, אחות (כולל אחים למחצה), בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).
  • במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה שנייה דורש העבודה זכאי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד 3 ימים החל מיום הקבורה.
   • קרוב משפחה מדרגה שנייה ייחשב אחד מאלה - סבא, סבתא, נכד, נכדה, דוד או דודה (מקרבת דם ולא מנישואין).
 • דורשי עבודה דרוזים:
  • דורש עבודה דרוזי שקרוב משפחתו נפטר רשאי להיעדר 7 ימים מיום פטירת קרוב המשפחה.
  • קרוב משפחה ייחשב אחד מאלה - אב, אם, בן, בת (כולל ילדים חורגים או מאומצים), סבא, סבתא, אח, אחות (כולל אחים למחצה), נכד, נכדה, חותן, חתן, גיס, גיסה, אחיין, אחיינית, דוד, דודה, בן-דוד, בת-דוד, בעל או אישה (כולל ידועים בציבור).

מועדים שאינם חגים

 • דורשי עבודה רשאים להיעדר בתשעה באב ובפורים.
 • לשם כך עליהם להציג הצהרה חתומה לגבי ההיעדרות באותו יום.

לאחר ההפניה לעבודה

 • יש ליצור קשר עם המעסיק בתוך 24 שעות.
 • יש לעשות מאמץ סביר להתקבל לעבודה ולא להכשל במתכוון בראיון העבודה, על מנת שלא ירשם למגיש הבקשה סירוב עבודה.
 • בראיון העבודה יש להצהיר על מצבו הבריאותי הנוכחי של מגיש הבקשה.
 • במקרה שמגיש הבקשה לא התקבל לעבודה, עליו להחזיר לשירות התעסוקה את טופס ההפניה עם תשובת המעסיק בתוך 48 שעות (תשובה טלפונית אינה מספיקה).

סירוב עבודה

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים