התייצבות בשירות התעסוקה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה חובה להתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה
מבקשי הבטחת הכנסה עשויים להיות פטורים במקרים מסויימים מהתייצבות בלשכת התעסוקה
במקרה שמבקש עבודה סירב לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה עבורו, עשוי להירשם לו סירוב עבודה
לפרטים נוספים ואיתור לשכת התעסוקה הסמוכה לביתכם, ראו באתר שירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לקצבאות כמו דמי אבטלה והבטחת הכנסה, יש להראות נכונות פעילה לעבוד. לכן, מיד עם הפסקת העבודה יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולהיות מוכן לעבוד בכל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי ואת כושרו הגופני של הפונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על דורש העבודה להתייצב בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום מגוריו ולהיות זמין ומוכן לעבוד בכל עבודה שתוצע לו התואמת למצבו הבריאותי ועונה על הגדרות עבודה מתאימה.

שלבי ההליך

רישום ראשוני לשירות התעסוקה

 • חשוב להירשם לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה.
 • רישום באמצעות אתר שירות התעסוקה:
  • את הרישום הראשוני לשירותי שירות התעסוקה ניתן לבצע באמצעות אתר שירות התעסוקה (מיועד לנרשמים חדשים ולמי שמחדשים את הרשמתם לצורך קבלת דמי אבטלה ו/או הבטחת הכנסה).
  • במהלך ההרשמ​ה יש למלא פרטים אישיים ופרטים לגבי השכלה, ניסיון תעסוקתי, שירות צבאי/ לאומי - אזרחי, כישורים, יכולות והעדפות.
  • בסוף תהליך ההרשמ​ה הראשוני ניתן לבחור מועד הגעה ללשכה הקרובה, בהתאם לתאריכים האפשריים ובטווח של שבועיים מיום הרישום.​
 • רישום בלשכה וראיון תעסוקתי:
  • מי שלא בחר להירשם באמצעות אתר שירות התעסוקה, יגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריו לצורך רישום ראשוני וראיון תעסוקתי.
  • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) הנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר תעודת הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
  • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר על-מנת שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
  • ב​נוסף, פרטי הפונה י​וכנסו למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים הרשומים בשירות התעסוקה.
  • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
   • תעודת זהות עם הספח​ שרשומה בו כתובת המגורים הסמוכה ללשכה שבה התייצב דורש העבודה. במקרים חריגים, ניתן להירשם, על תנאי למשך שבוע, באמצעות תעודה ממשלתית אחרת הכוללת מספר תעודת זהות, תמונה וכתובת מגורים (כגון רישיון נהיגה או דרכון).
   • תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו המקצועי של דורש העבודה.
   • אם יש - תעודות מקצוע, רישיון מקצועי במקצועות רישוי.
   • לאקדמאים - ​​תעודת גמר (מקור) המעידה על תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או אישור זכאות לתואר. למי שלמדו בחו"ל - "אישור הכרה בתואר" מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.
   • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג בעת הרישום אישורים רפואיים מתאימים. ניתן לבקש הפנייה לוועדה לקביעת כושר עבודה, שתקבע את מגבלותיו התעסוקתיות של הפונה.
   • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.

התייצבות בשירות התעסוקה

 • יש להתייצב בלשכת התעסוקה במועד שנקבע במקביל להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.
 • מחלה:
  • במקרה שדורש העבודה חלה ביום ההתייצבות, יש ליידע בהקדם את הפקיד המטפל בתיק וכן להציג, ביום ההתייצבות הבא, תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא או אישור רפואי מתאים אחר (מומלץ לשמור עותק מהתעודה). ניתן לקבל דמי אבטלה לתקופה של עד 30 ימי מחלה באישור.
  • על דורשי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) לבקש שני עותקים של האישור על מנת להגישו גם לשירות התעסוקה וגם למוסד לביטוח לאומי.
  • ככלל, מחלת ילד או בן משפחה אינה מהווה עילה לאי התייצבות, אולם כל מקרה ייבחן לגופו (גיל הילד, חומרת המחלה, מצב משפחתי וכו').​
 • מילואים:
  • במקרה שנקבע לדורש העבודה שירות מילואים במועד ההתייצבות, עליו להודיע על כך מראש למתאם ההשמה.
  • בהתייצבות הבאה שלאחר תום שירות המילואים עליו להציג את האישור על ימי המילואים.
  • על דורשי הבטחת הכנסה להציג את האישור גם למוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא התייצב באחד מהימים שנקבעו לו, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה עבור הימים שבין ההתייצבות הראשונה ובין ההתייצבות הבאה.
 • דורשי עבודה בני 50 ומעלה ונשים הנמצאות בהריון מהחודש החמישי ואילך צריכים להתייצב בלשכת התעסוקה פעם בחודש. מי שאינם יכולים להתייצב בשבוע שנקבע להם מסיבה מוצדקת (כגון אבל, מחלה שניתן לה אישור, או מילואים), צריכים להתייצב בלשכת התעסוקה במועד אחר באותו חודש. אם לא יתייצבו לפחות פעם אחת בחודש, ​זכאותם לגמלה עשויה להיפגע.​

לאחר ההפניה לעבודה

 • יש ליצור קשר עם המעסיק בתוך 24 שעות.
 • יש לעשות מאמץ סביר להתקבל לעבודה ולא להכשל במתכוון בראיון העבודה, על מנת שלא ירשם למגיש הבקשה סירוב עבודה.
 • בראיון העבודה יש להצהיר על מצבו הבריאותי הנוכחי של מגיש הבקשה.
 • במקרה שמגיש הבקשה לא התקבל לעבודה, עליו להחזיר לשירות התעסוקה את טופס ההפניה עם תשובת המעסיק בתוך 48 שעות (תשובה טלפונית אינה מספיקה).

סירוב עבודה

פסקי דין

הרחבות ופרסומים