זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מרכז זכויות והטבות להן זכאים חיילים משוחררים ואשר חלקן ניתנות גם למסיימי השירות הלאומי.

חוק קליטת חיילים משוחררים נועד לסייע לחיילים המשתחררים משירות סדיר ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי בתחילת דרכם בחיים האזרחיים. החוק קובע כי יינתן סיוע כספי עבור מי שהשלים, החל מ-1 בינואר 1994, לפחות 12 חודשי שירות חובה (או פחות מזה, אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשמר הגבול, במשטרת ישראל או בשירות הלאומי-אזרחי.
לצורך מימוש החוק הוקמה הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים האחראית, בין השאר, על מתן מענק שחרור, פיקדון אישי וסיוע כספי נוסף בלימודים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים