חגים דרוזיים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים שאינם עובדים חודשיים הרשומים במקום עבודתם כדרוזים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן, שבהם לא עבדו
סטודנטים דרוזים זכאים לקבל הקלות בלימודים בחלק מהחגים הנהוגים בדתם
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל ערבים

עובדים דרוזים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג הדרוזיים המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • למימוש הזכאות, על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כדרוזים.
 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים.
 • אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).

חגי הדרוזים המקנים תשלום ומועדיהם בשנת 2018

 • להלן רשימת החגים שבהם זכאי עובד דרוזי לצאת לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים במקרה של עובד יומי, ומשכורת רגילה במקרה של עובד חודשי).
 • מועדי החגים מתעדכנים מדי שנה לאחר פרסום חוזר בעניין מטעם נציבות שירות המדינה.
חג תאריך לועזי יום בשבוע
עיד אלח'דר (אליהו הנביא)
 • 25.01.2018
 • חמישי
חג הנביא שועייב (יתרו)
 • 25.04.2018
 • 26.04.2018
 • 27.04.2018
 • 28.04.2018
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 21.08.2018
 • 22.08.2018
 • 23.08.2018
 • 24.08.2018
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי

חגי הדרוזים הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים