קצבה חודשית נוספת לקצבת נכות כללית (קח"ן) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית נוספת (הנקראת גם ק.ח.ן)
שיעורי הקח"ן הם בין 151 ש"ח ל- 451 ש"ח (נכון ל- 2017), בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית נוספת (קח"ן), בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו להם.

שיעורי הקצבה החודשית הנוספת

  • סכומי הקח"ן נכון לשנת 2017:
אחוזי נכות רפואית סכומי הקח"ן
בין 40% ל- 49% (זכאות שהחלה ב-01.01.2017) 151 ש"ח
בין 40% ל-49% בגין לקות נפשית לפי סעיף 32א.(1) או סעיף 33 לתקנות, או לקות שכלית לפי סעיף 91 לתקנות. 350 ש"ח
בין 50% ל- 79% 350 ש"ח
80% ומעלה 451 ש"ח

מי זכאי?

  • לקצבה חודשית נוספת זכאי מקבל קצבת נכות כללית העונה על כל 3 התנאים הבאים:
  1. נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה.
  2. נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות.
  3. הוא אינו שוהה במוסד.

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים