איסור גביית דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני מעל התקרה המקסימלית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לגוף המוסדי לגבות מהחוסכים דמי ניהול מעבר לתקרה שנקבעה והמפורטת למטה
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון ואת גובה הקצבה שתשולם לחוסך בעתיד
כאשר מחליפים מקום עבודה עשויים דמי הניהול להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל
להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

קיימת תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות באפיקי החיסכון השונים בביטוח הפנסיוני.

  • בקרנות פנסיה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון, ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות. (שיעורים אלה תקפים החל מ-01.01.2013).
  • בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות. (שיעורים אלה תקפים החל מ-01.01.2014). בשנת 2013 ניתן היה לגבות עד 1.1% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות.
הערת עריכה
צריך לברר את הדין לגבי דמי הניהול לפני 2013. יש מאמר על זה אבל השאלה אם להיכנס לזה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2015, 13:37 (IST)

מי זכאי?

  • כלל החוסכים בביטוח פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים. הפחתה בדמי הניהול - משמעה הגדלת החיסכון וקצבת הפנסיה שתשולם לחוסך בעתיד.
  • כאשר ניתנת הנחה בדמי הניהול, היא חייבת להימשך לפחות שנתיים, ולא ניתן להעלות אותם לפני כן, מלבד מקרים חריגים. למידע נוסף ראו דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני.
  • דמי ניהול עשויים להשתנות גם בהתאם למסלול ההשקעה שבו בחר החוסך.
  • כאשר מחליפים מקום עבודה, עשויים דמי הניהול להשתנות, וחלק מההטבות שהושגו במקום העבודה הקודם עשויות להתבטל. מומלץ לעובד המחליף מקום עבודה לברר את תנאי החיסכון החדשים מול הגוף הפנסיוני.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.