דמי הבראה לעובדי אולמות וגני אירועים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
התשלום יבוצע בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק
במקרה שהמעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש נגדו להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק.

מי זכאי?

מספר ימי ההבראה השנתיים

  • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מזמין השירות):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
השנה הראשונה 5 ימי הבראה בשנה
מהשנה השנייה עד ה-5 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-6 ואילך 10 ימי הבראה בשנה
  • עובד במשרה חלקית (פחות מ-186 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (186 שעות בחודש), יקבל דמי הבראה עבור השנה הראשונה בסך כולל של 1,890 ש"ח, לפי החישוב: 5 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 378 ש"ח (תעריף יום הבראה). אם יבחר המעסיק לשלם את הסכום בתשלום חודשי, יקבל העובד במהלך שנת עבודתו הראשונה מדי חודש 157.50 ש"ח (התשלום השנתי חלקי 12).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 1,016.13 ש"ח, לפי החישוב הבא: 5 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 53.76% היקף משרה (100 שעות חלקי 186 שהן משרה מלאה) X‏ 378 ש"ח (תעריף יום הבראה) אם יבחר המעסיק לשלם את הסכום בתשלום חודשי, יקבל העובד במהלך שנת עבודתו הראשונה מדי חודש 84.68 ש"ח (התשלום השנתי חלקי 12).

תהליך מימוש הזכות

  • התשלום יבוצע בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק.
  • בכל מקרה שהמעסיק מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים הנ"ל או במועדים שצוינו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובמקרה כזה צפוי המעסיק לעיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים