מענק משלים לסל קליטה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

המענק מהווה תחליף להלוואת סל קליטה והוא נועד לסייע לעולים זכאי קצבאות ביטוח לאומי בתשלומי שכר-הדירה שלהם עד סוף שנת הקליטה הראשונה
המענק ניתן כתשלום שמיני במסגרת תשלומי סל קליטה
מידע נוסף באתר משרד הקליטה


החל משנת 2002 נוסף מענק משלים לסל הקליטה, המהווה תחליף להלוואת סל קליטה שהיתה בתוקף עד יום 31.12.2001.

מי זכאי?

  • עולים שעלו לישראל מיום 01.01.1996 וקיבלו ממשרד הקליטה הלוואת סל קליטה, זכאים להמרת ההלוואה למענק אם חל במצבם אחד מהשינויים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

  • עולה העונה על תנאי הזכאות יפנה לאחת מלשכות משרד הקליטה בצירוף מסמכים מעודכנים על הקצבה שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • המענק המשלים מיועד לסייע בתשלומי שכר-הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה והוא מתווסף כתשלום שמיני של סל הקליטה.
  • עולים קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה וכן מי שיגיעו לזכאות לקצבת זקנה תוך 44 חודשים מיום עליתם - ימשיכו לקבל את המענק המשלים בסכומים שהיו בתוקף עד עתה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים