סיוע ברכישת דירה (משכנתא) לעולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת דירה לתקופה של 15 שנים מיום עלייתם לארץ
גובה המשכנתא ייקבע בהתאם לגיל, למצב המשפחתי ולשנות הוותק בארץ
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל מוקד המידע של משרד העלייה והקליטה 03-9733333

עולים בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת דירה לתקופה של 15 שנים מיום עלייתם ארצה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הוצאת תעודת זכאות

 • קבלת סיוע בדיור מותנה בהצגת תעודת זכאות בתוקף מטעם משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת עלייה.
 • בתעודה ירשמו כל בני המשפחה הרשומים באותה תעודת עולה ומבקשים סיוע בדיור במשותף.
 • תעודת הזכאות מונפקת לזמן קצוב, לרוב לשנה אחת בלבד, ובכפוף לתקופת הזכאות כעולה.
 • לשם הנפקת תעודת הזכאות, יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת עולה
  • תעודות זהות
  • אישור שירות בצה"ל
  • למשפחות - תעודת נישואין
 • למידע נוסף על הוצאת תעודת הזכאות ראו הוצאת תעודת זכאות למשכנתא.

גובה המשכנתא

 • גובה המשכנתא תלוי בבטחונות הנדרשות על-ידי הבנק ובכפוף להנחיית בנק ישראל בנושא הון עצמי בגובה של לפחות 25% מסכום רכישת הדירה, וייקבע בהתאם לרמת הניקוד המגיעה לזכאי לפי הפירוט הבא:
  • משפחות בשנה הראשונה לעליתן יקבלו סיוע (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 1,700 נקודות לפחות.
  • משפחות הנמצאות בארץ מעל שנה יקבלו סיוע (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 1,800 נקודות לפחות.
   • המשפחות עשויות להיות זכאיות לתוספת לסיוע הנ"ל, בהתאם למצבן.
  • למידע נוסף על הסיוע למשפחות עולים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • עולים יחידים מגיל 21 ומעלה זכאים להלוואה מובטחת (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 600 נקודות ולתוספת ניקוד בהתאם למצבם.
   • עולים יחידים מעל גיל 45 יקבלו תוספת ניקוד של 400 נקודות.
   • בכל מקרה, סך הניקוד ליחיד לא יעלה על 1,690 נקודות.
  • למידע נוסף על הסיוע לעולים יחידים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • ותיק ועולה החיים יחד יצברו ניקוד לפי ותק העולה בארץ ומספר הילדים שלהם, בנוסף לזכאות קבועה של 700 נקודות.
   • אם גיל העולה 45 ומעלה - תנתן תוספת של 400 נקודות.
  • משפחות חד-הוריות זכאיות לתוספת אוטומטית בניקוד המשתנה בהתאם לוותק שלהן בארץ ולוותק שלהן בסטטוס "חד-הורית". למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • עולים ששירתו בצה"ל שירות סדיר או שירות לאומי זכאים לתוספת סיוע בהתאם לחודשי השירות.
  • לעולים תינתן האפשרות להצטרף לרכישת דירה יחד עם קרוביהם מדרגה ראשונה. המצטרפים יהיו זכאים ל-80% מסך המשכנתא לפי הניקוד שלהם.

עולים נכים

 • למי שעונים על אחת מההגדרות הבאות יתווספו 200 נקודות:
  • עיוור/ת בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה לצמיתות.
  • בעל/ת אישור מביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה או דרגת אי-כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות של 75% ומעלה.
 • כמו כן, ייקבע להם, בכל מקרה, סף ניקוד מינימלי:
  • סך הניקוד ליחידים במקרים אלה לא יפחת מ-1,500 נקודות ולא יעלה על 1,890 נקודות.
  • סך הניקוד למשפחה במקרים אלה לא יפחת מ-1,900 נקודות.
 • משפחה שיש בה שני נכים העונים על ההגדרות שצויינו, או נכה שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, תהיה זכאית ל- 2,200 נקודות.
 • יחיד שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, יהיה זכאי ל- 2,000 נקודות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.
משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
המשרד לקליטת העלייה המשרד לקליטת העלייה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים: המשרד למיסוי מקרקעין, משרד המשפטים: האגף לרישום והסדר מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.


הרחבות ופרסומים