עובדי חברות ניקיון

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל זה מקיף את זכויותיהם של עובדי חברות ניקיון, בפרט את הזכויות הייחודיות והשונות מזכויותיהם של עובדים בענפים אחרים.


על עובדים בתחום הניקיון חלים חוקי מגן ספציפיים, ועד פברואר 2014 הם היו זכאים לזכויות יחודיות מתוקף צו ההרחבה בענף הניקיון והאחזקה.

ביולי 2013 נחתם הסכם עבודה קיבוצי כללי בין ארגון חברות הניקיון בישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה, המעניק הטבות נוספות מעבר לצו ההרחבה הנ"ל. נכון לינואר 2014, רק חלק מסעיפי ההסכם נכנסו לתוקף, והם חלו אך ורק על עובדים שמעסיקיהם חברים בארגון חברות הניקיון בישראל.

בפברואר 2014 נחתם צו הרחבה בענף הניקיון שהחיל את חלק הוראות ההסכם על כלל עובדי הניקיון החל ממרץ 2014, כאשר לגבי עובדי ניקיון המועסקים עצל חברות המעניקות שירותי ניקיון לבתי מלון נקבע כי הוראות ההסכם יחולו החל מיולי 2014.

אם הנכם עובדים של חברות ניקיון העובדים בפועל במקומות ציבוריים, הנכם זכאים להטבות נוספות על אלו שלהם זכאים שאר עובדי חברות ניקיון.

אם הנכם עובדים של חברת ניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, יתכן שהנכם זכאים לזכויות של עובדי שמירה ואבטחה, שבחלק מהמקרים הן זכויות רחבות יותר.

בכל מקרה שקיימים מספר הסדרים (הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי או חוק) אשר חלים על העובד, על המעסיק לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד.

לזכויות ומידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל התעסוקה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים