תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מרכז מידע הקשור במערכת היחסים הכספית שבין ההורים לבין מערכת החינוך - אלו כספים מותר לגבות, אלו כספים אסור, אפיקי סיוע כלכלי להורים ועוד.


מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל-ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק לימוד חובה ובמסגרת לימוד חינם (כגון: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך). בנוסף, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלו מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים.
קיימים סוגים שונים של תשלומים: תשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון ותרומות.
בכל שנה מפרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של שירותי החובה והרשות, ואת המחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים