הגבלת עבודה בהריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית
עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה
עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים קובע הגבלות שונות על העסקת נשים בהריון.

העסקה בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית

 • סעיף 10(א) לחוק עבודת נשים קובע כי אין להעסיק עובדת בהריון החל מהחודש החמישי בשעות נוספות (השעות שמעבר למכסת השעות ביום עבודה מלא/שבוע עבודה מלא) או בימי המנוחה השבועית.
 • יחד עם זאת, על-פי סעיף 10(ב), המעסיק יהיה רשאי להעסיק את העובדת בשעות נוספות או במנוחה השבועית, בהתקיים התנאים הבאים:
  • העובדת הסכימה לכך בכתב.
  • העובדת מסרה למעסיק אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית.
  • העסקת העובדת תהיה בהתאם לתנאים המפורטים באישור הרפואי.

העסקה בעבודת לילה

 • בהתאם לסעיף 10(א) לחוק עבודת נשים, אין להעסיק בעבודת לילה עובדת בהריון החל מהחודש החמישי, בתנאי שהעובדת הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד עבודת לילה.
 • על-פי סעיף 10(ד), עבודת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.

מי זכאי?

 • כל עובדת הנמצאת בהריון החל מהחודש החמישי ואילך.

תהליך מימוש הזכות

 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה.
 • לאחר מסירת ההודעה על-ידי העובדת, או אם נודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, הזכאות תינתן לעובדת באופן אוטומטי.
 • עובדת שהזכאות נשללה ממנה על-ידי המעסיק, זכאית להגיש תלונה נגדו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • עובדת בהריון רשאית לצאת לחל"ת אם רופא אישר בכתב כי סוג העבודה, מיקומה או אופן ביצועה מסכנים את עוברה או אותה בשל היותה בהריון, או אינם מאפשרים לה לבצע את עבודתה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים