מענק לימודים למשפחות עם 4 ילדים ומעלה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים בגילאי 6-18 שנים בתחילת כל שנת לימודים, בהתאם לתנאים (לפני שנת הלימודים תשע"ז שולם המענק לילדים בגילאי 6-14 שנים)
המענק הוא בסך 1,003 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2017)
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) המענק משולם לילדים בגילאי 6-18 שנים (לפני כן שולם המענק עבור ילדים בגילאי 6-14 שנים).
 • המענק מועבר עד ל-15 באוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת 2017, סכום המענק הוא 1,003 ש"ח לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2016 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.1999 ל- 31.12.2010.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2017 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2000 ל- 31.12.2011.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

נתוני עבר

 • סכומי המענק בשנת הלימודים תשע"ו (2015-2016):
  • לילד שנולד בתקופה שבין יום 13.12.2004 ליום 17.12.2009 - 1,557 ש"ח.
  • לילד שנולד בתקופה שבין יום 16.12.2001 ליום 12.12.2004 - 865 ש"ח.
 • לאיתור שיעורי המענק בשנים נוספות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים