סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים בישובי עדיפות לאומית, בעוטף עזה ובירושלים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע לעסקים הפועלים בענף התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים ויישובי עוטף עזה
הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ₪ לתקופה של 30 חודשים מינימום
למידע נוסף ראו מידע מפורט באתר משרד הכלכלה והתעשיה - מסלול א' ומסלול ב' בתכנית

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או ענף השירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ו/או בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהם נמוך.

 • הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ₪, בהתאם למצויין בהוראות המנכ"ל 4.17 ולתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים.
 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז).
 • סכום הסיוע מחושב עבור כל עובד יינתן בהתאם לסוג העובד ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • המעוניינים להגיש בקשה ישלחו את טופס הבקשה הראשונית לדוא"ל yazamim@inbal.co.il .
 • המשך התהליך מפורט בנוהל.

חשוב לדעת

 • מקבל הסיוע נדרש להגיש דו"ח רבעוני כל 3 חודשים הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש.
 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע נתן נתונים כוזבים.
 • בנוסף לסיוע המפורט בדף זה, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע כספי לעסקים הפועלים בענף התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים אם אותם עובדים הם חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלויות או הורים יחידים. (גם אם העסק אינו נמצא ביישובים המפורטים לעיל). למידע נוסף ראו סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים