סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים בישובי עדיפות לאומית, בעוטף עזה ובירושלים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים ויישובי עוטף עזה, עשויים לקבל סיוע בקליטת עובדים נוספים
הסיוע ניתן באמצעות השתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ש"ח, לתקופה של 30 חודשים
בחלק מהמקרים הסיוע מותנה בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים)
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלול א' ומסלול ב' בתכנית

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או בענף השירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ובקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 • הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש בהתאם למצויין בהוראת המנכ"ל 4.17, לתקופה של 30 חודשים.
 • סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לסוג העובד, עד לתקרה של 16,000 ש"ח.
 • לפירוט סכומי הסיוע ראו סעיפים 5 ו- 6 בהוראה (מסלול א' ומסלול ב').
 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז). ​

מי זכאי?

 • האוכלוסייה הערבית כולל דרוזים בדואים וצ'רקסים.
  • בחלק מהתכנית יש התייחסות ספציפית לגברים בדואים ולנשים ערביות.
 • חרדים - גברים ונשים שומרי מצוות, שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • העובד או בת זוגו (או שניהם) למד/ה במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים.
  • העובד או בן זוגה של העובדת קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית (או שיכל לקבל את הפטור ובחר לבצע שירות צבאי/אזרחי).
  • העובד למד בישיבה גבוהה או כולל חרדי הנתמך על ידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.
  • העובדת למדה במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ותקצוב במשרד החינוך.
  • מקום המגורים של העובד/ת נמצא ברשימת יישובים ואזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית, רמת הומוגניות 1 לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למי שלא הוכח כי הם עונים על התנאים הקודמים לגבי פטור משירות צבאי ולימודים במוסד הנתמך על ידי משרד החינוך).
 • אנשים עם מוגבלויות - מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
 • הורים יחידים העונים על אחד מאלה:

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • יש לשלוח טופס בקשה ראשונית לדוא"ל yazamim@inbal.co.il.
 • עם קבלת הטופס, יישלחו פרטי התחברות למערכת לכתובת הדוא"ל האישית.
 • המשך התהליך מפורט בנוהל.

חשוב לדעת

 • מקבל הסיוע נדרש להגיש כל 3 חודשים דו"ח רבעוני הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש.
 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע מסר נתונים כוזבים.
 • בנוסף לסיוע המפורט בדף זה, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע כספי לעסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (גם אם העסק אינו נמצא ביישובים שצוינו) למידע נוסף ראו סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים עם מוגבלויות, עובדים ערבים, עובדים חרדים והורים יחידים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים